www.thaidictionary.in.th
 

     หน้าแรก    

   

      สินค้า     

   

  ดาวน์โหลด 

   

คำถามถามบ่อย

   

 บริษัทของเรา

   
- A  + A
ข้อมูลบริษัท
รางวัลที่ได้รับ
มาตรฐานที่ได้รับ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 
   

 กรรมการผู้จัดการ
นายสมพร มณีรัตนะกูล

 ผู้อำนวยการบริหาร
นางนันทิสุข มณีรัตนะกูล

 ผู้ปรึกษาด้านธุรกิจ
นางสาวเพ็ญจิตร ทุรอารยะพงค์

 ผู้ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์
นางพรเพ็ญ เจริญนิลพันธ์

ผู้จัดการการขาย
นายสมศักดิ์ อมรสิทธิวงศ์:: บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ::       บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปคุณภาพเยี่ยม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และผลงานซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิเช่น ระบบบริหารงานบุคคลครบวงจร GENiUS HRM, ระบบบริหารการลาออนไลน์ GENiUS Leave Online, ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online, ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel, ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS iRestaurant, โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ ฉบับ สอ เสถบุตร เป็นต้น


 
  บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
  Email : info@thaisoftware.co.th    

         การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ ได้เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงดำเนินการ
ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอ
เอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS03124/728ในขอบข่ายของการออกแบบและการพัฒนา การผลิต การติดตั้ง การอบรม และการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย          ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ภายในประเทศมากกว่า 30 บริษัท เพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทของคนไทยโดยบริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการการคัดเลือก และรักษาคุณภาพของตัวแทนจำหน่าย ตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เช่นเดียวกัน เพื่อลูกค้าจะได้รับการบริการเสมือนกับการได้รับจากบริษัทฯ โดยตรงการทำให้บรรลุนโยบายคุณภาพ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบการบริหารงาน
4. มีความโปร่งใส เปิดเผยตรงไปตรงมา และถูกต้องตามกฎหมาย
5. ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใน และการกระทำที่เกิดขึ้น


"ไทยซอฟท์แวร์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก"              1. เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
              2. ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี
              3. ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน
              4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็ว"ซอฟต์แวร์ไทย...หัวใจของเศษฐกิจ"
"ThaiSoftware...The Heart of the Economy"


   

   เลขที่ทะเบียนการค้า : (1)114/2541     เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-41011-54-9
                                                  ออกให้ ณ วันที่ : 7 มกราคม 2556
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ISO 9001 : 2008 
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS03124/728


      หน้าแรก    

|

      สินค้า     

|

  ดาวน์โหลด 

|

คำถามถามบ่อย

|

 บริษัทของเรา

    ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
อ้างอิง: https://supple.com.au/tools/facebook-messenger-website-chat-widget/ Code: facebook (เพจ https://www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise/)
Message Us