www.thaidictionary.in.th
 

     หน้าแรก    

   

      สินค้า     

   

  ดาวน์โหลด 

   

คำถามถามบ่อย

   

 บริษัทของเรา

   
- A  + A
ข้อมูลบริษัท
รางวัลที่ได้รับ
มาตรฐานที่ได้รับ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 

      บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับขอบเขตลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมไว้ดังนี้...

             1. ชุด CD-ROM (CD License) ลิขสิทธิ์ครอบคลุมเฉพาะผู้ใช้งาน ส่วนบุคคล (Personal Use Only) หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งานโปรแกรมเป็นส่วนตัว เช่น บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นลิขสิทธิ์ชุดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานในองค์กรทุกกรณี จึงสามารถติดตั้งหรือใช้งานแบบผู้ใช้งานคนเดียว (Stand Alone) ไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานบนระบบเครือข่าย (Network) ใดๆ ทั้งสิ้น

             2. ชุดเอกสารสิทธิ์ (Paper License) ลิขสิทธิ์ครอบคลุมการใช้งาน สำหรับองค์กร (Corporate Use Only) หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งานซอฟต์แวร์ในองค์กร เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ อย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยมีเอกสารข้อตกลงสิทธิบัตรสำหรับผู้ใช้ (End User License Agreement) กำกับ ประกอบพร้อมชุดโปรแกรมนี้ ซึ่งเอกสารสัญญา EULA ฉบับนี้จะอนุญาตให้หน่วยงานมีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กับหน่วยงานเฉพาะที่ระบุชื่อไว้ในเอกสารสัญญาเท่านั้น นอกจากนี้ทางหน่วยงานจะได้รับสิทธิ์การติดตั้งเพื่อใช้งานบนระบบเครือข่าย (Network)

             โปรดตรวจสอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และหากสนใจชุดเอกสารสิทธิ์ (Paper License) สำหรับองค์กร สามารถจัดซื้อได้ที่ฝ่ายขาย บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2575-3963 หรือสามารถติดต่อได้ที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ทั่วไป

 ท้ายนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความไว้วางใจและร่วมรณรงค์สนับสนุนใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์คนไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ จะมีส่วนช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และมีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

 บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 

 "Software License Agreement"

ThaiSoftware Enterprise Co.,Ltd is the copyright owner. The company has defined copyright of this software as.  

             1. CD-ROM Package (CD License) copyright protect only for personal use such as people, student. So this copyright is not protected enterprise usage in any condition. It can be used for Stand Alone and It cannot be installed for using in any network.  

             2. Paper License copyright protect for using in enterprise. Such as government organization, private company or state enterprise. The organization must have "End User License Agreement" with the software.  

Please check for using the software. You can buy "Paper License" from Sales Department of ThaiSoftware Enterprise Co.,Ltd.
Tel. 0-2575-3959 (Auto) Fax. 0-2575-3963


 • แบบสิทธิ์ขาด หมายถึง…

  • สิทธิ์การใช้งานในองค์กรแบบไม่จำกัดระยะเวลา (ตลอดชีพ)
  • เป็นทรัพย์สินที่โอนซื้อขาย และคงมูลค่าตลอดเวลา
  • ได้รับโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุด และประกันความเสียหายของแผ่นโปรแกรมตลอดอายุสัญญา MA
  • ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญา MA รายปี = 22% (จากราคาปกติ ณ วันที่ซื้อ)
    
 • แบบสิทธิ์เช่าซื้อ 3 ปี หมายถึง...

  • สิทธิ์การใช้งานในองค์กรแบบเช่าซื้อ (ผ่อนชำระ 3 ปี) โดยเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับจะอนุญาตให้หน่วยงานใช้สิทธิ์โปรแกรมนี้อย่างมีผลสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย ต่อเมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ราคา License ที่จำหน่ายนี้ ได้รวมค่าใช้จ่ายการต่ออายุ MA 3 ปีแล้ว
  • ได้รับโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุด และประกันความเสียหายของแผ่นโปรแกรม ตลอดอายุ MA
    
 • แบบสิทธิ์เช่าใช้ หมายถึง...

  • สิทธิ์การใช้งานในองค์กรแบบระยะเวลา 1 ปี สัญญาหมดอายุ ถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิในการใช้งานโดยทันที
   ได้รับโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุด และประกันความเสียหายของแผ่นโปรแกรม ตลอดอายุ MA

:: การอนุญาตให้หน่วยงานมีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ ::

 1. แบบ Enterprise License

บริษัทฯ อนุญาตให้ หน่วยงานที่ได้ระบุชื่อหน่วยงาน และสถานที่ตั้ง ไว้ในเอกสารข้อตกลงสิทธิบัตรสำหรับผู้ใช้ (End User License Agreement) รวมถึงสำนักงานทั่วประเทศ เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน)

 1. แบบ Site License

บริษัทฯ อนุญาต เฉพาะหน่วยงานที่ได้ระบุชื่อหน่วยงาน และสถานที่ตั้ง ไว้ในเอกสารข้อตกลงสิทธิบัตรสำหรับผู้ใช้ (End User License Agreement) เท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน)

 1. แบบ Limit License

บริษัทฯ อนุญาต เฉพาะหน่วยงานที่ได้ระบุชื่อหน่วยงาน และสถานที่ตั้ง ไว้ในเอกสารข้อตกลงสิทธิบัตรสำหรับผู้ใช้ (End User License Agreement) เท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (จำกัดจำนวนการใช้งานตามที่ซื้อ) กรณีที่บริษัทฯ มีการอนุญาตให้ใช้งานนอกจากสถานที่ตั้งที่ระบุไว้ จะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในเอกสาร EULA นั้นๆ

          บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ติดต่อ คุณสมศักดิ์ อมรสิทธิวงศ์, คุณจารุณี ดอนไพรเมา โทรศัพท์ 0-2575-3959 ต่อ 141, 142
อีเมล์ somsak@thaisoftware.co.th
jarunee@thaisoftware.co.th     หน้าแรก    

|

      สินค้า     

|

  ดาวน์โหลด 

|

คำถามถามบ่อย

|

 บริษัทของเรา

    ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
อ้างอิง: https://supple.com.au/tools/facebook-messenger-website-chat-widget/ Code: facebook (เพจ https://www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise/)
Message Us