www.thaidictionary.in.th
 

     หน้าแรก    

   

      สินค้า     

   

  ดาวน์โหลด 

   

คำถามถามบ่อย

   

 บริษัทของเรา

   
- A  + A
ข้อมูลบริษัท
รางวัลที่ได้รับ
มาตรฐานที่ได้รับ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 


      เรียนรู้การใช้งาน Access 2007 โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจกับ ระบบฐานข้อมูลการเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน การสร้างตาราง การสร้างความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล การสร้าง Query และการปรับเปลี่ยนมุมมองแบบ Form หรือ Design รวมถึงการนำเข้า หรือส่งออกข้อมูล

       เรียนรู้การใช้งาน Excel 2007 โปรแกรมจัดการข้อมูลตัวเลขและการคำนวณตั้งแต่การเปิดโปรแกรมส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม วิธีการทำงานกับแถบงาน (Work Sheet) การปรับแต่งแถบงาน การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึงการสร้างกราฟ และการพิมพ์งา


       เรียนรู้การใช้งาน Outlook 2007 โปรแกรมจัดการบริหารจัดการอีเมล์ (E-mail) ทั้งการสร้าง, รับหรือส่งอีเมล์ การจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact), การบริหารเวลาทำงานกับปฏิทิน (Calendar), การบันทึกงาน (Task) ที่ต้องทำ รวมถึงการจดบันทึก (Note) เพื่อเตือนความจำ และสมุดบันทึกประจำวัน (Journal)

     เรียนรู้การใช้งาน PowerPoint 2007 โปรแกรมนำเสนองานมืออาชีพ เพื่อให้การนำเสนองานเป็นเรื่องง่าย มีความสวยงาม และน่าเชื่อถือ เพียงเรียนรู้หลักการใช้งานโปรแกรม เริ่มจากการเปิดโปรแกรม, การสร้าง Slide, การใช้ Layout & Theme และการปรับแต่งสไลด์ต้นแบบ (Slide Master), การสร้าง Effect ต่างๆ ให้งานนำเสนอดูมีสีสันมากขึ้น


      เรียนรู้การใช้งาน Word 2007 โปรแกรมจัดการงานด้านเอกสาร เริ่มจากเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การสร้างเอกสารใหม่ การจัดรูปแบบและตกแต่งเอกสารให้สวยงามดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นหรือการสร้างเอกสารด้วยแม่แบบ (Template) การแทรกรูปหรือตาราง, การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) และการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์     หน้าแรก    

|

      สินค้า     

|

  ดาวน์โหลด 

|

คำถามถามบ่อย

|

 บริษัทของเรา

    ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
อ้างอิง: https://supple.com.au/tools/facebook-messenger-website-chat-widget/ Code: facebook (เพจ https://www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise/)
Message Us